Rotawirus u dziecka. Na czym polega profilaktyka w pediatrii oraz proces leczenia?

Zakażenia rotawirusowe są najczęstszą przyczyną ostrych biegunek u dzieci w Polsce. Choroba charakteryzuje się szybkim przebiegiem i może prowadzić do odwodnienia. Profilaktyka w pediatrii opiera się na zachowaniu wysokiej higieny osobistej. Wysoką skuteczność wykazuje stosownie szczepionek.

Rotawirusyobjawy i diagnoza

U osób dorosłych zakażenia rotawirusowe często przebiegają bezobjawowo. Jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne dla noworodków. Niemniej jednak, istnieje zestaw symptomów świadczących o zakażeniu.

Rotawirusyobjawy kliniczne: gorączka, wymioty w ciągu pierwszych 24-48 godzin, wodnista biegunka powodująca odwodnienie.

Diagnoza polega na wykonaniu testów aglutynacji lateksowej. Do rzadziej stosowanych metod zalicza się m.in. testy ELISA oraz elektroforetyczną analizę RNA kału.

Szczepionka na rotawirusy – w jakich przypadkach warto ją stosować?

Szczepionka na rotawirusy jest metodą ochronną wykazującą wysoką skuteczność działania. Dostępne są jej dwa rodzaje: monowalentna R1 (Rotarix®) oraz pentawalentna R5 (RotaTeq®). W obu przypadkach możliwe jest zastosowanie u dzieci od 6. do 22.-24. tygodnia życia. Istnieją pewne przeciwwskazania do szczepienia, m.in. ciężkie, złożone niedobory odporności oraz biegunka, wymioty i ostra infekcja. Doskonałą okazję do zapoznania się ze skutecznością szczepionek na rotawirusy stanowił III Kongres Forum Pediatrii PraktycznejCztery Pory Roku, w czasie którego lek. Bartłomiej Kocot omówił kwestię zapobiegania rotawirusowemu zapaleniu żołądka i jelit.

Pediatria praktyczna a rotawirus u dziecka

Rotawirusleczenie: należy zaznaczyć, że w przypadku omawianej choroby leczenie przyczynowe nie istnieje. Kluczowe znaczenie ma uzupełnianie płynów i elektrolitów, a także podawanie probiotykow. Nie należy stosować antybiotyków i sulfonamidów.

Rotawirusleczenie i możliwe powikłania: do konsekwencji leczenia zaliczyć można m.in. problemy z nawodnieniem oraz obrzęk mózgu.

Rotawirus u dziecka to jeden z problemów, którego rozwiązanie przyniósł nasz ostatni Kongres Forum Pediatrii Praktycznej. Lek. Bartłomiej Kocot wykazał m.in. sezonowość choroby rotawirusowej – pik zachorowań przypada na marzec, kwiecień i maj. Przedstawił także czynniki ryzyka jej ciężkiego przebiegu. Wymienił tutaj m.in. niską masę urodzeniową (<2500g) oraz brak karmienia piersią poniżej 6 m. ż. Dr hab. Ernest Kuchar przeanalizował z kolei konsekwencje zakażeń rotawirusowych. Wymienił wśród nich m.in. drgawki gorączkowe, encefalopatię oraz zaburzenia elektrolitowe.

Nasz kongres dał sposobność, by omówić pozostałe choroby pediatryczne, takie jak kamica żółciowa, alergiczny nieżyt nosa i sepsa meningokokowa.

Konferencje pediatryczne pozwalają na zdobywanie funkcjonalnej wiedzy oraz nawiązywanie nowych kontaktów. Kongres Forum Pediatrii Praktycznej – Cztery Pory Roku jest gwarantem poznania najskuteczniejszych schematów postępowania w codziennej praktyce lekarskiej. Wykłady dla koneserów pozwalają osiągnąć nowy poziom świadczenia usług.

Jeśli pediatria praktyczna jest obszarem Twoich zawodowych zainteresowań, koniecznie weź udział w kolejnej odsłonie Konferencji!

powrót

Zobacz również:

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Paulina Florczyk
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań
tel. 61 66 83 192
kom. 536 748 237
mail: paulina.florczyk@forum-media.pl

Kontakt w sprawach sponsoringu / Rejestracja uczestników przez firmy

Sylwia Kulikowska
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań
tel. 603 155 392
mail: sylwia.kulikowska@forum-media.pl

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Napisz do nas wiadomość

Forum Pediatrii Praktycznej