Z jakimi problemami mierzy się współczesna pediatria praktyczna?

Pediatria praktyczna jest dziedziną, która wymaga od lekarza nie tylko bycia specjalistą w obszarze medycyny, ale także ekspertem w dyscyplinie komunikacji z pacjentem. W niniejszym artykule omówione zostaną wybrane choroby pediatryczne, m.in. mięczak zakaźny i sepsa meningokokowa, metody terapii (leczenie żywieniowe) oraz kwestia mowy ciała lekarza w kontakcie z chorym.

Komunikacja niewerbalna w kontakcie z pacjentem

Większość lekarzy chciałaby zachować neutralny wizerunek w relacji z pacjentem. Niestety, jest to niemożliwe. Cokolwiek robimy (lub czego nie robimy), zawsze niesie ze sobą konsekwencje społeczne. Stąd istotna rola, jaką odgrywa komunikacja niewerbalna. Podstawą jest tutaj autentyczność i wyczucie sytuacji. Należy zadać sobie pytanie, jak moje zachowanie może zostać odebrane przez drugą osobę. III Kongres Forum Pediatrii PraktycznejCztery Pory Roku dał sposobność do rozważenia kwestii komunikacji niewerbalnej za sprawą wystąpienia dr n. hum. Małgorzaty Majewskiej.

Leczenie żywieniowe w chorobie Leśniewskiego – Crohna może opierać się na metodzie doustnej, dojelitowej i pozajelitowej. Celem leczenia jest uzupełnienie niedoborów pokarmowych u pacjenta, co prowadzi do remisji choroby. W przypadku dzieci zastosowanie znajduje zwłaszcza leczenie żywieniowe dojelitowe.

Łojotokowe zapalenie skóry, wszawica głowowa i łysienie plackowate to najczęstsze choroby skóry głowy u dzieci. Leczenie pierwszej z wymienionych dolegliwości polega na regularnym usuwaniu nawarstwień oraz stosowaniu ketokonazolu. Wszawica poddaje się działaniu substancji czynnych (permetryna i dimeticon). W przypadku leczenia łysienia plackowatego stosuje się m.in. glikokortykosteroidy. Najczęstsze choroby skóry głowy u dzieci omówiła dr n. med. Maria Kotowska.

Problemy z wypróżnianiem. Jak przebiega rozpoznanie i leczenie zaparcia czynnościowego?

Zaparcie czynnościowe stwierdza się przy wystąpieniu przynajmniej dwóch kryteriów spośród wymienionych poniżej:

  • maksymalnie dwa wypróżnienia w tygodniu,
  • przynajmniej jeden epizod brudzenia bielizny stolcem w tygodniu u dziecka potrafiącego kontrolować wypróżnienia,
  • zachowania retencyjne w wywiadzie,
  • bolesne wypróżnienia lub twarde, zbite stolce w wywiadzie,
  • w badaniu przedmiotowym masy kałowe w obrębie odbytnicy,
  • w wywiadzie stolce o dużej średnicy mogące zatkać toaletę.

Problemy z wypróżnianiem tego typu w pierwszej kolejności powinny być leczone poprzez oczyszczanie jelita z zalegających mas kałowych. W tym celu należy podać leki osmotyczne czynne. Drugi etap polega na leczeniu podtrzymującym, w trakcie którego podaje się PEG, ewentualnie laktulozę. Kongres Forum Pediatrii Praktycznej pozwolił uczestnikom na zdobycie wiedzy z zakresu terapii problemów z wypróżnianiem dzięki wystąpieniu prof. dr. hab. n. med. Piotra Albrechta.

Mięczak zakaźny to dość częsta choroba wieku dziecięcego. Do zakażenia dojść może drogą bezpośrednią, a więc poprzez kontakt ze skórą osoby chorej, pośrednią, np. poprzez używanie tej samej gąbki, a także na zasadzie autoinokulacji. W leczeniu mięczaka można wykorzystać metody fizyczne, np. łyżeczkowanie lub chemiczne (zastosowanie roztworu wodorotlenku potasu).

Rotawirusowe zapalenie żołądka i jelit – czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu choroby

Rotawirusowe zapalenie żołądka i jelit niesie ryzyko hospitalizacji, zwłaszcza w przypadku niskiej masy urodzeniowej, dzieci chodzących do przedszkola lub żłobka, dzieci posiadających rodzeństwo oraz dzieci poniżej 6 m. ż. nie karmionych piersią. Więcej informacji przekazał lek. Bartłomiej Kocot.

Sepsa meningokokowa objawia się m.in. poprzez ból kończyn, tachykardię oraz oligurię. Jej śmiertelność zwiększa się w przypadku wystąpienia czynników takich jak leukopenia < 4500 komórek/mm3, małopłytkowość < 40 x 109 /l oraz prokalcytonina > 150 ng/m. Kwestię objawów i rozpoznania sepsy omówił dr hab. n. med. Ernest Kuchar.

Kamica żółciowa u dzieci może przyjąć postać pęcherzykową, dróg żółciowych zewnątrz- i wewnątrzwątrobowych oraz cholesterolową. Do czynników ryzyka jej wystąpienia zalicza się m.in. otyłość, sepsę oraz przewlekłe choroby wątroby. Temat kamicy szczegółowo omówiła dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz.

Konferencje pediatryczne stanowią świetną sposobność do pogłębiania wiedzy z zakresu zagadnień takich jak m.in. diagnozowanie niejednoznacznych objawów, profilaktyka w pediatrii i hamowanie rozwoju najczęstszych chorób wieku dziecięcego.

Jeśli choroby pediatryczne są problemem, z którym na co dzień mierzysz się zawodowo, Kongres Forum Pediatrii Praktycznej jest dla Ciebie. Nie przegap kolejnej odsłony!

powrót

Zobacz również:

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Paulina Florczyk
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań
tel. 61 66 83 192
kom. 536 748 237
mail: paulina.florczyk@forum-media.pl

Kontakt w sprawach sponsoringu / Rejestracja uczestników przez firmy

Sylwia Kulikowska
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań
tel. 603 155 392
mail: sylwia.kulikowska@forum-media.pl

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Napisz do nas wiadomość

Forum Pediatrii Praktycznej