Srebrny Partner:

Brązowy Partner:

Partner:

Sponsor:

Patroni medialni:

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Magdalena Gryniewicz
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań
tel. (61) 62 87 028
mail: magdalena.gryniewicz@forum-media.pl

Kontakt w sprawach sponsoringu / Rejestracja uczestników przez firmy

Sylwia Kulikowska
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań
tel. 603 155 392
mail: sylwia.kulikowska@forum-media.pl

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Napisz do nas wiadomość

Forum Pediatrii Praktycznej